evv.az Loader
Zəhmət olmasa gözləyin...
Otaq sayı Sahə (m²): - Qiymət: -
Mərtəbə: -
-

Evv.az Saytdan istifadə şərtləri

www.evv.az saytında elan yerləşdirilməsi istifadəçi razılaşması ilə tənzimlənir

Elan yerləşdirərkən qaydalarımız ilə tanış olmağınızı məsləhət görürük.

Bəzi istifadəçilər elanlarının önə çəkilməsi üçün təkrar elan yükləməyə cəhd edirlər. Xahiş edirik bu cəhdə vaxt ayırmayın. Çünki sistem bunu aşkar edir və silir.

Elan haqqında mətni böyük hərflərlə yazmayın və məlumat yazarkən qramatik səhvlərə yol verməməyə çalışın.

Elanın təsvirinə aid olmayan məzmun, şəkil və ya video yerləşdirmək qadağandır.

"E r o t i k" şəkil, eyni zamanda, elanda və ya istifadəçi adında "e r o t i k", "p o r n o q r a f i k", ədəbsiz, ekstremist o cümlədən dövlət haqqında şərh və ya fikir bildirmək, evv.az - ın tələblərinə cavab verməyən digər məzmun və anlayışların istifadəsi yol verilməzdir. Bu evv.az - saytında elanınızın silinməsi və mobil nömrənizin, elektron ünvanınızın bloklanması ilə nəticələnəcək və bərpası mümkün olmayacaq. Çünki siz qaydaları ciddi şəkildə pozmuş olursunuz.

Üzərində digər saytların loqotipləri olan şəkilləri yükləməyin əks halda dərc olunmayacaq

Elanı irəli çəkmək üçün elanı silib yenidən yerləşdirsəniz bu təkrar elan sayılacaq. Çünki sizin elanın arxiv keçmişi saytda saxlanılır və bununla da elanın təkrar yüklənib və ya yüklənmədiyi aşkar edilir.

Elanın parametrlərini, aid olduğu kateqoriyanı düzgün şəkildə doldurun.

Elan yerləşdirərkən telefon nömrənizi doğru yazın. Çünki telefonunuza sms göndəriləcək və sizə aid olduğu doğrulanacaq. Əgər hər hansı elanınızda telefon nömrəsini dəyişmək istəyirsinizsə sizdən yenə də nömrənin sizə aid olduğunu doğrulamağınızı tələb olunacaq. Bu prosesdən sonra elandakı telefon nömrəsi dəyişdirilə bilir.

evv.az - saytının personalı elan yerləşdirməklə bağlı qaydaları xəbərdarlıq etmədən istənilən vaxt yeniləmək və dəyişdirmək ixtiyarındadır.

Bütün hüquqlar qanunla qorunur.

İşlərinizdə uğurlar diləyirik.


istifade_sertleri